1 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองคลัง | คณะแพทยศาสตร์ | วิทยาเขตหนองคาย | ทุกหน่วยงาน

ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [ 30/10/2560 ]
ประกาศผู้ชื่อการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ลานไทร คุ้มสีฐาน) [ 24/10/2560 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 237 รายการ [ 21/09/2560 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สสำนักงานอธิการบดี จำนวน 59 รายการ [ 21/09/2560 ]
การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิ่มเพิม) จำนวน 13 หลัง [ 16/08/2560 ]
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า [ 17/08/2560 ]
การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ข. โซนหมู่ลบ้านศูนย์แพทย์ 3 มหาวิทยาลัยขอยแก่น จำนวน 4 หลัง [ 03/08/2560 ]
สอบราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่าง 5 คณะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [ 04/08/2560 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬา 4 รายการ (ชุดยูโดสีขาว 20 ชุด ชุดยูโดสีน้ำเงิน 20 ชุด เบาะยูโดสีเหลือง 50 ผืน และเบาะยูโดสีน้ำเงิน 48 ผืน) [ 27/07/2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงอาหารชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 19/07/2560 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแก่นประชารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 14/07/2560 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 12/07/2560 ]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ สวนรุกขชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 30/06/2560 ]
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาุสื่อสาร 43 ชุด แบตเตอรี่ 2 รายการ [ 29/06/2560 ]
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก 230 หลัง และโต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก 230 ตัว [ 22/06/2560 ]