แจ้งรายรับ - รายจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

                                    

    <------------- กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร (เฉพาะตัวเลขเท่านั้น) แล้วกดปุ่มตกลง

    เลขที่บัญชีธนาคาร :

ลำดับที่
วันที่จ่าย
ชื่อ-สกุล
ประเภท
คณะ/หน่วยงาน
เงินเดือน
รายรับ
รายจ่าย
เงินรับสุทธิ
          


หมายเหตุ ช่องรายรับ และ รายจ่าย สามารถคลิกที่ตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดของรายการได้