สำหรับบุคลากร กองคลัง

23 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร กองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

สำหรับเครือข่ายการเงิน บัญชี พัสดุ

1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างที่มีประโยชน์ เช่น นโยบาย กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย กองคลัง คณะ/หน่วยงานและเครือข่าย

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

พื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องสาระน่ารู้ ของผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป "บอร์ด KM"

3 ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆที่จำเป็น เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และดาวน์โหลดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป)

12 ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงมาจากข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองคลัง

ผู้ดูแล: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ประกาศขายทอดตลาด

แจ้งประกาศขายทอดตลาดสำหรับงานพัสดุกองคลังและคณะ/หน่วยงาน

14 ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS ระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับกองคลัง

16 ส่วนให้บริการ

เป็นส่วนที่ให้บริการข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม และขั้นตอนการให้บริการต่างๆ

22 ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม ต่างๆ ของกองคลัง

17 เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น คู่มือ เอกสาร ฯลฯ

18 กิจกรรมกองคลัง

รูปกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง

19 ประกันคุณภาพกองคลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองคลัง

20 ระเบียบต่างๆ

ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง
การให้บริการด้านข้อมูล แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง - Info Center

337 กระทู้ ใน 258 หัวข้อ โดย 68 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: suwareetu
กระทู้ล่าสุด: "การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎ..." ( 14 พฤศจิกายน 2560, 15:36:39 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 20 (15 ธันวาคม 2558, 10:01:41)