การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

สำหรับบุคลากร กองคลัง

No New Posts

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร กองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

3 Posts
3 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
on 04 February 2559, 11:38:30

สำหรับเครือข่ายการเงิน บัญชี พัสดุ

No New Posts

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างที่มีประโยชน์ เช่น นโยบาย กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย กองคลัง คณะ/หน่วยงานและเครือข่าย

12 Posts
10 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in กำหนดการประชุมเครือข่ายเ...
on 08 March 2559, 10:28:54
No New Posts

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

พื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เรื่องสาระน่ารู้ ของผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป "บอร์ด KM"

15 Posts
8 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in แนวปฏิบัติการหักภาษีเงิน...
on 11 March 2559, 15:59:03
No New Posts

ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆที่จำเป็น เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และดาวน์โหลดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ และผู้สนใจโดยทั่วไป

5 Posts
5 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบ...
on 22 October 2558, 15:52:59

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป)

No New Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงมาจากข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองคลัง

Moderator: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

224 Posts
185 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in เว็บไซต์ใหม่ กองคลัง สำน...
on 08 June 2564, 10:35:30
No New Posts

ประกาศขายทอดตลาด

แจ้งประกาศขายทอดตลาดสำหรับงานพัสดุกองคลังและคณะ/หน่วยงาน

4 Posts
4 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in การประมูลขายทอดตลาดอาคาร...
on 22 March 2560, 09:04:42
No New Posts

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS ระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับกองคลัง

0 Posts
0 Topics
No New Posts

ส่วนให้บริการ

เป็นส่วนที่ให้บริการข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม และขั้นตอนการให้บริการต่างๆ

45 Posts
11 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in การนำส่งข้อมูลผู้บริจาคเ...
on 29 March 2562, 09:18:10
No New Posts

ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม ต่างๆ ของกองคลัง

58 Posts
49 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in รายงานของผู้สอบบบัญชีและ...
on 25 November 2563, 08:43:43
No New Posts

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น คู่มือ เอกสาร ฯลฯ

2 Posts
2 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรั...
on 15 May 2563, 15:02:14
No New Posts

กิจกรรมกองคลัง

รูปกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง

20 Posts
20 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช...
on 09 March 2560, 12:52:40
No New Posts

ประกันคุณภาพกองคลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองคลัง

0 Posts
0 Topics
No New Posts

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง

0 Posts
0 Topics
No New Posts

องค์ประกอบเว็บ

3 Posts
3 Topics
Last post by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
in โครงสร้างกองคลัง
on 18 June 2561, 10:14:16

การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง - Info Center

Forum Stats

Forum Stats

465 Posts in 341 Topics by 129 Members. Latest Member: suttwo
Latest Post: "เว็บไซต์ใหม่ กองคลัง สำน..." ( 08 June 2564, 10:35:30 )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online

Users Online

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 1. Most Online Ever: 20 (03 January 2561, 13:54:56)

Login Forgot your password?

Login