การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

สำหรับเครือข่ายการเงิน บัญชี พัสดุ => แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 March 2559, 15:59:03

Title: แนวปฏิบัติการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ.2559
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 March 2559, 15:59:03
แนวปฏิบัติการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ.2559 (งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง)

(https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWRE1IdXF1dTRkTEU) (https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0ByjsUse2jRrWZnZnek0tV1M1R1k/view?usp=sharing)

https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWZnZnek0tV1M1R1k

หากมีประเด็นอะไรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะครับ  โดยเข้าสู่ระบบก่อน