การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 January 2561, 10:17:06

Title: การบริหารงบลงทุน
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 January 2561, 10:17:06
การบริหารงบลงทุน

กรอกข้อมูลแยกตามคณะ/หน่วยงานด้านล่างนี้

สำนักงานอธิการบดี (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJ8HHEKDknUZv5D8WlIwLDPBuqX4ityDrvwyGvsiKNU/edit?usp=sharing)