การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ส่วนให้บริการ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 January 2561, 10:17:06

Title: การบริหารงบลงทุน
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 11 January 2561, 10:17:06
การบริหารงบลงทุน

ลงชื่อเพื่อกรอกข้อมูลที่นี่ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekvQPghCaGeupSmOAaPx-52LRNCudHuNyCWuf2ZcHmDiZwgQ/viewform)

กรอกข้อมูล

สำนักงานอธิการบดี (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJ8HHEKDknUZv5D8WlIwLDPBuqX4ityDrvwyGvsiKNU/edit?usp=sharing)

เมื่อลงชื่อแล้วเจ้าหน้าที่จะกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อกรอกข้อมูลแยกตามคณะ/หน่วยงานด้านล่างนี้