การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 07 March 2561, 14:01:36

Title: ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 07 March 2561, 14:01:36
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWbVh6YWNqVE41MGJ2LU9ROU9NVGpXSjd1Ny1j/view?usp=sharing)