การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 18 April 2561, 09:34:20

Title: แบบฟอร์ม รายงานรายละเอียด(รายตัว) ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ณ 30 ก.ย.2560 (ศธ 0514.1.2.3/ว3416)
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 18 April 2561, 09:34:20


แบบฟอร์ม รายงานรายละเอียด(รายตัว) ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ณ 30 ก.ย.2560 (ศธ 0514.1.2.3/ว3416)  (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWNUx3VWx4bmh0YXZPWWVCVTQ5M1hRRW1pT000/view?usp=sharing)