การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 December 2561, 14:08:16

Title: แนวทางการเบิกจ่ายเงินสบทบ กองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 13 December 2561, 14:08:16
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสบทบ กองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ (https://drive.google.com/file/d/1Ra1w1x42T0JOjw9QNwzViFJCk4CwaiRN/view?usp=sharing)

แนวปฎิบัติการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (https://drive.google.com/file/d/1pkYb0o_iPYqZUU4cpEEGzTDc9RRZumQx/view?usp=sharing)

สาระความรู้ เกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน (https://drive.google.com/file/d/1-IMy3EjtUdvZvHvT-C3fvhLDxDPylGNS/view?usp=sharing)

แผ่นพับ ประกันสุขกับประกันสังคม มาตรา 40
(https://finance.kku.ac.th/if/pks1312611417.jpg) (https://drive.google.com/file/d/1eBDdFsMZJaY8F4eIZgFRlU7em4Es84Kz/view?usp=sharing)

แผ่นพับ กองทุนเงินทดแทน
(https://finance.kku.ac.th/if/kt_tt1312611416.jpg) (https://drive.google.com/file/d/17Mthbn8zJvnwsvXo3vi4jWIHmaLyJ03Q/view?usp=sharing)