การให้บริการด้านข้อมูลแนวปฏิบัติและการแก้ปัญหาของกองคลัง

เว็บไซต์ กองคลัง (บุคคลทั่วไป) => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 14 December 2561, 15:13:59

Title: การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561
Post by: กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น on 14 December 2561, 15:13:59
การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561

- เอกสารประกอบการบรรยาย (https://drive.google.com/file/d/0ByjsUse2jRrWRUItN0NONlJJUDR2ZFkyTkZHU3ROb1U5TWtV/view?usp=sharing)

- ปฏิทินการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YyTwsHKZr3FjF_TbqB9-FamT6XzZ81cQs08-2MnaN2A/edit?usp=sharing)

- สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน (https://services.kku.ac.th/kkufmispayroll/rptLogin)