กำหนดการประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

กำหนดการประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

  • 0 Replies
  • 406 Views

กำหนดการประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
ในวันศุกร์ที่  11  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี <a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWUHNGNlNnb2NQRVE" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWUHNGNlNnb2NQRVE</a>
« Last Edit: 08 March 2559, 10:33:50 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »