แนวปฏิบัติการหักและนําส่งภาษี ณ ที่จ่าย กรณียืมเงินทดรองจ่าย และ การจ่ายตรงให้แก่บุคลากร ของแหล่งเงิน 6

แนวปฏิบัติการหักและนําส่งภาษี ณ ที่จ่าย กรณียืมเงินทดรองจ่าย และ การจ่ายตรงให้แก่บุคลากร ของแหล่งเงิน 6

  • 0 Replies
  • 242 Views

แนวปฏิบัติ (งานบริหารการเงิน)
1. การหักและนําส่งภาษี ณ ที่จ่าย กรณียืมเงินทดรองจ่าย
2. การจ่ายตรงให้แก่บุคลากร ของแหล่งเงิน 6<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWU1ZkdXpiZEIxTGc" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWU1ZkdXpiZEIxTGc</a>

หากมีประเด็นอะไรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะครับ  โดยเข้าสู่ระบบก่อน
« Last Edit: 14 March 2559, 10:59:42 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »