ประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

  • 0 Replies
  • 418 Views

ประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

« Last Edit: 11 March 2559, 16:36:24 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »