การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  • 7 Replies
  • 1221 Views

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์(1999) และนายเสรี สายสีแก้ว
« Last Edit: 23 January 2560, 11:11:58 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานบริษัท มิลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นายอนุรักษ์ โชชัยชาญ
« Last Edit: 23 January 2560, 11:06:47 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิกถอนนางสาวธัญภา สุนทราภิวัฒน์ (นางสาวปรียนันท์ สุนทราภิวัฒน์ ชื่อเดิม) ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน
« Last Edit: 14 February 2560, 14:26:56 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน« Last Edit: 15 March 2560, 10:11:00 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »