เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

  • 0 Replies
  • 3923 Views

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก<a href="https://finance.kku.ac.th/pic/7download/bav010956.pdf" target="_blank">https://finance.kku.ac.th/pic/7download/bav010956.pdf</a>
« Last Edit: 22 June 2561, 10:14:38 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »