แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  • 20 Replies
  • 2908 Views

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

« Last Edit: 13 January 2560, 10:51:59 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #1 on: 21 December 2559, 15:46:18 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

« Last Edit: 29 December 2559, 09:21:32 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #2 on: 29 December 2559, 09:22:26 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนิษฐ์โยธา
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรหารพานิชย์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนม คอนสตรัคชั่น (กาญจนบุรี)
4.นายพิชิต โพธิ์ศรี
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายอินเตอร์กรุ๊ป
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา บุญชู วัสดุก่อสร้าง
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรณพิทย์
8.บริษัท.เอส.วาย.ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
9.นายศราวุฒิ เทพานุพัฒน์
10.บริษัท ศรวัลย์ พาวเวอร์ แพลนท์ (ประเทศไทย)
« Last Edit: 13 January 2560, 09:58:54 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #3 on: 13 January 2560, 10:52:18 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #4 on: 23 January 2560, 10:54:28 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

« Last Edit: 23 January 2560, 11:00:22 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #5 on: 14 February 2560, 14:47:21 »« Last Edit: 14 February 2560, 14:52:33 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #6 on: 03 March 2560, 11:08:37 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูดสุข สเตนเลส
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วชัยชนะ
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรนครโชคเจริญ
4.นางสาวรพีพรรณ พรมมงคล
5.บี.เอ.อาร์.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
6.สังวาล ศรีลาชัย
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวดีการโยธา
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนากิจรุ่งเรื่อง1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิสิทธิ์ยโสธร 1994
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไฟเบอร์ เทคนิค
3.บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ต จำกัด
4.บริษัท ไทยเจริญศรี กรุ๊ป จำกัด
5.นางดวงดาว บุญหอม

« Last Edit: 03 March 2560, 11:20:28 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »Re: แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
« Reply #13 on: 13 July 2560, 11:46:38 »
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

1.นายศรัณย์ ต่ายธานี 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วงศ์สุนทร 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง 4.นายสากล สุขพันธ์ 5.นายอานนท์ เจริญศรี 6.นายสุชาติ ศรีสินธ์ 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภัทรเดช 8.บริษัท โอฬารรุ่งเรืองกิจ จำกัด

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควราวุธ 2.บริษัท มหารุ่งเรือง จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณา เมดิคอล 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาชัย1ก่อสร้าง 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหินอ่อน 6.บริษัท ภคนันท์ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต 8.นายสยาม สุทธิสุนทร 9.บริษัท แม๊กซิมั่ม เด็บ จำกัด 10.นางสาวจุฑามาศ เขียววัน 11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงไหมอุดม
« Last Edit: 13 July 2560, 11:59:46 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »