แบบฟอร์มรายงานรายละเอียดของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แบบฟอร์มรายงานรายละเอียดของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

  • 0 Replies
  • 515 Views

แบบฟอร์มรายงานรายละเอียดของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

« Last Edit: 20 February 2560, 10:03:53 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »