ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการรวมศูนย์หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการรวมศูนย์หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี

  • 0 Replies
  • 356 Views

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการรวมศูนย์หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี

« Last Edit: 09 March 2560, 12:59:18 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »