อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Market) วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Market) วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ

  • 0 Replies
  • 588 Views

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Market) วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ

« Last Edit: 09 March 2560, 12:56:02 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »