เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “เกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “เกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

  • 0 Replies
  • 672 Views

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ “เกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

« Last Edit: 28 March 2560, 13:54:38 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »