ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

  • 0 ตอบ
  • 830 อ่าน
ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
« เมื่อ: 18 เมษายน 2560, 16:01:19 »

ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฎิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และวิธีปฏฺิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 2559

หลักเกณฑ์และวิธีปฏฺิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 2553

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (เพิ่มเติม) 2558

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 2553

บัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2560, 15:28:38 โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »