ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและ IT คณะ/หน่วยงาน กับ ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและ IT คณะ/หน่วยงาน กับ ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS

  • 0 Replies
  • 462 Views

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและ IT คณะ/หน่วยงาน กับ ผู้ดูแลระบบ KKUFMIS

ลงชื่อได้ที่นี่

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการ
« Last Edit: 15 May 2560, 09:46:29 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »