กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการ เรื่องการปิดข้อมูลราคา

กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP สำหรับวิธี e-bidding ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของส่วนราชการ เรื่องการปิดข้อมูลราคา

  • 0 ตอบ
  • 317 อ่าน