ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี

  • 0 Replies
  • 633 Views

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  & หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี


เอกสารประกอบการประชุม