ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1858/2560 เรื่อง กำหนดการออกประกาศ หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1858/2560 เรื่อง กำหนดการออกประกาศ หลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

  • 0 ตอบ
  • 408 อ่าน