ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 29 Replies
  • 5675 Views

 

คณะหน่วยงานสามารถตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แล้วที่นี่

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม2560

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2559

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2558

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2557

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2557

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2557
« Last Edit: 11 January 2561, 09:57:39 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWWkZVN1V2VHB3X28</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 13:11:57 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWTWR2TXVlbXZUekk</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคม 2557

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdndfRmttRnNXNlE</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมกราคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWejFUbW1tYkFScGc</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWLWFLQ2swZHc3YTA</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWSV9UWmFtdEdfRGM</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนเมษายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdzBvN0ZTVV90NzQ</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:26:53 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWR0c2SVBzRF9LdXM</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:25:53 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWQWdJYmRhcFBaUjQ</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:24:32 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกรกฎาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWbV93Q05hVFo2WlE</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:23:12 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWaU41Qi1Cbk1mT2c</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:22:10 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนกันยายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWOHAyaFFhXzk4LWc</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 13 November 2558, 14:13:30 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนตุลาคม 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWN1pkdnF4YmcyZXo0ZE9uX2pmak8tYVRHR0tJ</a>

ไฟล์แนบ

ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤศจิกายน 2558

<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWYjE0amJ3LXJ1Y2NOYnJqYUpsSHhkX256TTZz</a>

ไฟล์แนบ
« Last Edit: 04 December 2558, 15:48:42 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »