บุคลากรกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

  • 0 Replies
  • 1634 Views
บุคลากรกองคลัง
« on: 30 May 2561, 13:46:06 »

ผู้อำนวยการกองคลังชื่อ-สกุล  สุนิภา ไสวเงิน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์  ssunip@kku.ac.th
เบอร์โทร  48754

หัวหน้างานบริหารงบประมาณชื่อ-สกุล  พรรณี ศักดิ์ทัศนา
ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงบประมาณ
อีเมล์  hpanne@kku.ac.th
เบอร์โทร  44561


หัวหน้างานบริหารการเงินชื่อ-สกุล  พิชญา  ทองรักษ์
ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารการเงิน
อีเมล์  tpitch@kku.ac.th
เบอร์โทร  48760

หัวหน้างานบัญชีชื่อ-สกุล  ชลธิชา บัวชุม
ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี
อีเมล์  bchont@kku.ac.th
เบอร์โทร  48186

หัวหน้างานพัสดุชื่อ-สกุล  วีระชาติ สุริยะเสน
ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์  sweerachad@kku.ac.th
เบอร์โทร  48770« Last Edit: 18 June 2561, 10:33:02 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »