บุคลากรกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

  • 0 Replies
  • 3849 Views
บุคลากรกองคลัง
« on: 30 May 2561, 13:46:06 »

ผู้อำนวยการกองคลังชื่อ-สกุล  สุนิภา ไสวเงิน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์  ssunip@kku.ac.th
เบอร์โทร  48754

หัวหน้างานงบประมาณชื่อ-สกุล  พรรณี ศักดิ์ทัศนา
ตำแหน่ง  หัวหน้างานงบประมาณ
อีเมล์  hpanne@kku.ac.th
เบอร์โทร  44561


หัวหน้างานการเงินชื่อ-สกุล  พิชญา  ทองรักษ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานการเงิน
อีเมล์  tpitch@kku.ac.th
เบอร์โทร  48760

หัวหน้างานบัญชีชื่อ-สกุล  ชลธิชา บัวชุม
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบัญชี
อีเมล์  bchont@kku.ac.th
เบอร์โทร  48186

หัวหน้างานพัสดุชื่อ-สกุล  วีระชาติ สุริยะเสน
ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์  sweerachad@kku.ac.th
เบอร์โทร  48770« Last Edit: 18 June 2562, 17:29:03 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »