ประชุมเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

  • 0 Replies
  • 826 Views

ประชุมเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี1

************************************


เอกสารประกอบการประชุม

งานพัสดุ

งานบริหารการเงิน

งานบริหารงบประมาณ

งานบัญชี


ประเมินความพึงพอใจภาพกิจกรรม
« Last Edit: 28 June 2561, 10:53:04 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »