ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดการผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดการผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 0 Replies
  • 135 Views