แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่

แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ที่นี่

  • 0 Replies
  • 135 Views

ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

แจ้งรายชื่อ

ดูรายชื่อ
« Last Edit: 14 August 2561, 14:00:02 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »