นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • 1 Replies
  • 931 Views

การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายละเอียดทรัพย์สิน

เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน

คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน

หมายเหตุ   ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ให้แจ้งชื่อ สังกัด โดยทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการกองคลัง ผ่านหัวหน้างานบัญชี


« Last Edit: 20 October 2561, 21:09:55 by ชลธิชา บัวชุม »