จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 1 Replies
  • 2005 Views

จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำหลักปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้ที่ —> แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 0 4320 2338 หรือหมายเลขภายใน 42140 หรือทางอีเมล ethics@kku.ac.th

ติดตามผ่านทาง Facebook —> https://www.facebook.com/kkuethics/
« Last Edit: 26 November 2561, 16:10:38 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »

« Last Edit: 07 December 2561, 11:25:01 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »