ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหารและจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 0 Replies
  • 259 Views