ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลานำเสนอโครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหาร และจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลานำเสนอโครงการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิดำเนินการบริหาร และจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 0 Replies
  • 246 Views