โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 0 Replies
  • 6330 Viewsโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร  : จำนวน 752 อัตรา

ค่าตอบแทน : 3 เดือน  เดือนละ 9,000 บาท

พื้นที่จ้างงาน : จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. 084-3931146

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ ๑๒๐๔ /๒๕๖๓) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒


รายชื่อแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

เข้าสู่ระบบสำหรับกรรมการตรวจรับและผู้ประสานงาน

เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก


« Last Edit: 23 July 2563, 08:40:58 by กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น »