แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

Author Topic: แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (Read 1267 times)


แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<a href="https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdWdxSzJhNEx3WGUtZTlzZlYxVVJ6c1RFZmVj" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0ByjsUse2jRrWdWdxSzJhNEx3WGUtZTlzZlYxVVJ6c1RFZmVj</a>
« Last Edit: 19 January 2559, 13:27:44 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »