การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Author Topic: การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (Read 1292 times)

ลลิตา รัตนะ

  • บุคลากรกองคลัง
  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
  • ลลิตา รัตนะ
    • View Profile

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<a href="https://www.googledrive.com/host/0B5e2OxB68gOmNFRDZHpMOGxwdlFOaF9telZxa0YzRTBNWFBn/" target="_blank">https://www.googledrive.com/host/0B5e2OxB68gOmNFRDZHpMOGxwdlFOaF9telZxa0YzRTBNWFBn/</a>


« Last Edit: 22 January 2559, 13:21:03 by สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์ »