พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

  • 0 Replies
  • 453 Views

พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
52 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น