image

Untitled Document

         
 

     imageimage
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
image   


    image

 

ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง

1
 
image คู่มือเบิก-จ่ายวัสดุโครงการ "รวมซื้อ-กระจายส่ง"
image คู่มือการส่งมอบและรับชำระเงิน ค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการ

image คู่มือการส่งมอบและรับชำระเงิน ค่าสินค้าวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ

image คู่มือการส่งมอบและรับชำระเงิน ค่างานจ้าง (จ้างเหมาบริการ/จ้างซ่อม) สำหรับผู้ประกอบการ

 

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.