เข้าสู่ระบบ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Username: @kku.ac.th               สำหรับบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย คลิกที่นี่
Password:
หมายเหตุ : ใช้ username และ password เดียวกันกับ KKU MAIL
                 หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ คลิกที่นี่